​Roma Egyesület Cserepes (Združenie Rómov Hrnčiarska Ves) (SK)

Elnök: Július Horváth
Cím:
Hrnčianská Ves č. 139, 980 13  Hrnčianská Ves
Tel:
0904 834 329

Roma Egyesület Hrcianska Ves: A szervezet 2000-ben alakult meg 3 fővel. Jelenlegi tagok száma 5.

Megalakulásának legfőbb oka, hogy az általános iskolába járó roma gyerekek, mivel nekik az anyanyelvünk az oláhcigány nyelv, sokszor nem vagy kis mértékben értenek szlovákul, ami miatt az iskolai előmenetelük is gyengébb. A felnőttek is a szlovák nyelv ismerte híján a hivatalos papírok kitöltésével és hivatalos ügyek intézésével keresik meg a szervezetet a leggyakrabban.

A szervezet fő célja a roma kultúra fejlesztése, valamint az oktatás, és a sport fellendítése a településen valamint a roma civil szektor fejlesztése. További cél a romák felemelkedésének elősegítése olyan projektek megvalósításával, amelyek a roma hagyományőrzésre irányulnak. Ennek érdekében az elmúlt években a szervezet fesztiválokat rendezett, amelyeken részt vettek más helyszínről érkező roma csoportok zenei és tánc együttesei is, így résztvevők kölcsönösen megismerték egymás kultúráját.