Szúcs Községért Egyesület

Elnök: Csóka Sándorné
Cím: 3338, Szúcs, Kossuth L. út 34
Tel.: +36 36 485 080
E-mail: sandorne.csoka@gmail.com

A 2009-ben alakult Egyesület – mely a közelmúltban ve­zetőváltás során újjászerveződött – átfogó célja Szúcs település fejlesztése civil összefogással, valamint a széles rétegeket érintő helyi gondok jelzése, állásfoglalás kiala­kítása, megoldási javaslatok kidolgozása, kapcsolattar­tás az önkormányzattal és intézményeivel.

A fenti célok érdekében az alábbi területeken végzik te­vékenységüket:

  • közvélemény formálása, széles körű tájékoztatás,
  • a sport és az egészséges életmód népszerűsítése,
  • az önkormányzattal való szoros együttműködés,
  • kulturális, szabadidős programok szervezése, ren­dezvények támogatása,
  • az életszínvonal emelésének elősegítése és a telepü­lés fejlődésének előmozdítása.

Az egyesület egy, a közelmúltban elnyert támogatásnak köszönhetően a településen közösségi tér kialakításába kezd, céljuk, hogy a folyamatos szolgáltatások, progra­mok biztosítása révén a helyi közösségi életet megala­pozzák és megerősítsék.

„Számunkra a projekt a megújult egyesületünk
üzemanyaga volt. A projekt keretében megvalósult
rendezvényünknek köszönhetően a közösségünk
nagymértékben aktivizálódott.”
Csóka Sándorné Margó
egyesületi elnök