Szomolyai Magyar Roma Egyesület (HU)

Elnök: Lázár Györgyné

Cím: Szomolya, Széchenyi u.18. 3411
Tel: 0036/30-416-8828
E-mail: ircsi1014@freemail.hu

A szervezet 2005-ben alakult 11 helyi roma lakos kez­deményezésének köszönhetően. Az Egyesület elsődle­ges célja, hogy a helyi embereket (cigány, nem cigány) hozzásegítse azokhoz a szolgáltatásokhoz, informáci­ókhoz, amelyek során életük, életminőségük javulhat. Másodlagos célja a helyi romák segítése az integráció folyamatában, a roma és a helyi többségi társadalom kölcsönös elfogadásában. A célok megvalósítása érde­kében az egyesület szociális irodát működtet, képzése­ket, közösségi programokat szervez, munkaerő-piaci tanácsadást biztosít. Utóbbit egy program keretében, 5 környékbeli településen látja el.

Az Egyesület megalakulása óta több kisebb-nagyobb programot valósított meg. „Telep-felszámolási” prog­ramjuk keretében 23 család költözhetett barlanglaká­sukból integrált lakókörnyezetbe. Az „Anda Romano Lyako – Cigány szokás szerint” programjuknak köszön­hetően a településre látogatók megismerkedhetnek azzal, hogyan éltek a cigány és nem cigány emberek, családok ezekben a barlanglakásokban.

Ezek mellett a helyi emberek számára szervezett képzéseken 24 személy szerzett OKJ-s bizonyítványt, és 15 személy szerezte meg az általános iskolai bizonyítványt.

„Fiatalokként, számunkra a projekt elsősorban
a tanulást és a tapasztalatszerzést jelentette;
megtanulni csapatban dolgozni és egy egész napos
rendezvényt lebonyolítani.”
Lázár György
egyesületi tag