Szlovák szervezetek

OZ Roma Veľké Dravce

Kapcsolattartó: Alžbeta Illéšová Mobil: +421 944 018 354 E-mail: alzbeta.illesova@gmail.com A 2011-ben alakult egyesület széles körű társadalmi együttműködésre – kormányzati és helyi szervezetek­kel, hatóságokkal, egyesületekkel, nemzetközi part­nerekkel, illetve az üzleti szektorral – alapozza tevé­kenységeit, melyek célja a szociális hátrányok kezelése, csökkentése (álláskeresési, szociális tanácsadás) és az elsősorban a fiatalságot célzó oktatási és sportesemé­nyek szervezése, programok […]

→ Tovább →

OZ Šačanský život (Šacakero dživipen)

  Kapcsolat: Milan Čisár milan586@azet.sk Soňa Csiszárová sofia129@azet.sk Svetlana Balogová mariana055@azet.sk Cím: Nám. Oceliarov 12, Košice – Šaca, Slovakia  A Kassa egyik városrészében 2012-ben alakult szerve­zet megalakítója az a néhány aktív felnőtt tagja a helyi közösségnek, akik megpróbálják életben tartani a roma kultúrát és hagyományokat. Teszik ezt annál is inkább, mert a 4700 fős városrésznek […]

→ Tovább →

Oz kvoz lačho drom

Elnök: Vladimír Sendrei Mobil: +421 917-438-483 E-mail: sendrei@post.sk A 2001 óta működő szervezet a roma emberek min­dennapi élethelyzeteinek segítését tűzte ki fő céljául. Ennek részeként roma példaképeket mutatnak be Szlo­vákiában és nemzetközi szinten egyaránt. A települé­sen (Kokava nad Rimavicou) működő Közösségi Házban átfogó szolgáltatást nyújtanak a helyi roma lakosságnak mindennapi problémáik kezelésében. Külön figyelmet fordítanak […]

→ Tovább →

I.N. NETWORK Slovakia n.o.

Elnök: Klára Vajová Mobil: +421 47 4512974 E-mail: klara.vajova@gmail.com Az egyesület a 32 országban működő IN Network In­ternational helyi szervezeteként országos szinten szoci­ális és jótékonysági projektek megvalósítását segíti elő. Támogatja az ifjúsági munkát a szociálisan hátrányos helyzetű családban élő diákokkal és a missziós tevé­kenységet a helyi egyházakban. Jelenleg a szervezet 15 főt foglalkoztat teljes munkaidőben, de […]

→ Tovább →

Equity

Elnök: Dr. Lydia Šuchová Mobil: + 421 907 7629 21 E-mail: lydiasuchova@hotmail.com Az egyesület egy önkéntes alapon létrejött civil szerve­ződés. Célja, hogy támogassa a hátrányos helyzetű cso­portokat, biztosítsa számukra a különböző forrásokhoz való egyenlő hozzáférési lehetőséget, de emellett nagy hangsúlyt fektetnek a projektek támogatására és a ta­nácsadásra. Céljai elérése érdekében az egyesület számos tevé­kenységi területen […]

→ Tovább →

ETP Szlovákia

Központ a fenntartható fejlődésért Tevékenységünk célja A társadalom szélén élő emberek és a marginalizálódott roma közösségek (MRK) –gazdasági, társadalmi integrációjának segítése, önellátó, független életmód kialakításának támogatása. Bevándorlók – menekültek, menedékkérők és az oltalmazottak – erősen veszélyeztettek csoportja. A menekültek egy szebb jövő reményében jönnek Szlovákiába. Mi segítünk az újrakezdésben. Szakmai tevékenység– aktív társadalmi szerepvállalás. Részt […]

→ Tovább →

​Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban (SK)

Elnök: Kökény Béla Cím: 97901 Rimavská Sobota, Francisciho 1/14a Tel: 0042-1475631391 E-mail: oaisr@azet.sk A szervezet 2005 februárjában alakult Rimaszombaton, három alapító taggal, azzal a fő céllal, hogy projektjeivel és működésével elősegítse a roma és a nem roma társadalom életminősége közötti különbségek megszüntetését. A tevékenységek célcsoportja a roma gyerekek, ifjak és felnőttek. A szervezet fő tevékenységei: […]

→ Tovább →

​Roma Egyesület Medves (Občianske združenie Medves) (SK)

Elnök: Alexander Váradi Cím: Nová Bašta 21, 980 34 Nová Bašta Tel: 0918 883 372 Roma Egyesület Medves: A szervezet 2005-ben alakult meg 3 fővel. Fő céljai, fejleszteni a roma kulturális örökséget; tanácsadás és segítségnyújtás a szlovák nyelvű hivatalos dokumentumok, kérelmek kitöltésében; valamint hasonló tevékenységet végző klubok alakítása a környező falvakban és fokozatos felfejlesztésük olyan […]

→ Tovább →

​Synergy O.Z. (SK)

Elnök: Lux Štefan Cím: L. Novomeského 1, 979 01  Rimavská Sobota Tel: 0944 168 820 E-mail: predseda@synergy-oz.eu Synergi Roma Egyesület: A szervezet 2009-ben alakult Rimaszombaton, három taggal. Tágabb, hosszú távú célja az akadályok kiküszöbölése és a kommunikáció javítása a kormánnyal, oktatási intézmények-kel, orvosi létesítményekkel stb. szemben. A szervezet elsősorban a számítástechnika-oktatással foglalkozik, fő célja, hogy az […]

→ Tovább →

​Fórum Pre Rómske Ženy (SK)

Elnök: Mgr. Jana Luptáková Cím: 962 12 Detva Tel: 0918 608 455 E-mail: janaeduca@azet.sk Fórum a Roma Nőkért (Fórum Pre Rómske Ženy): A szervezet 2006-ban alakult meg 3 fővel. Fő célja a Roma nők önbecsülésének fejlesztése, tanácsadás, és együttműködések kiépítése nemzeti és nemzetközi szinten. Továbbá új klubokat létrehozni egész Szlovákia területén és ezeket olyan szintre emelni, […]

→ Tovább →

​Spoločný Cieľ Rómov (SK)

Elnök: Alexander Bohó Cím: Rimavské Janovce 107 Tel: 0908 495 432 E-mail: vojtech.boho@azet.sk Közös Cél a Romakert Egyesület: A szervezet 2005-ben alakult meg 3 fővel azzal a céllal, hogy segítse a rimajánosi roma emberek beilleszkedését a társadalomba, hogy bemutassa a roma kultúrát és hogy segítse a roma ifjúság szabadidejének aktív eltöltését. Célja továbbá, elmélyíteni az […]

→ Tovább →

​Roma Egyesület Cserepes (Združenie Rómov Hrnčiarska Ves) (SK)

Elnök: Július Horváth Cím: Hrnčianská Ves č. 139, 980 13  Hrnčianská Ves Tel: 0904 834 329 Roma Egyesület Hrcianska Ves: A szervezet 2000-ben alakult meg 3 fővel. Jelenlegi tagok száma 5. Megalakulásának legfőbb oka, hogy az általános iskolába járó roma gyerekek, mivel nekik az anyanyelvünk az oláhcigány nyelv, sokszor nem vagy kis mértékben értenek szlovákul, […]

→ Tovább →