(Magyar) Szlovák szervezetek

OZ Roma Veľké Dravce

Adresa: Veľké Dravce č. 240, 985 42 Veľké Dravce Kontaktná osoba: Alžbeta Illéšová Telefonický kontakt: 0944 018 354 E-mail adresa: alzbeta.illesova@gmail.com O khetanipe ando 2011-to bersh tordyilas opre. Les­ki butyi but zhene, but organizaciji zhutinen: lokal­na organizaciji, nacionalna partnera, thaj bizniseske sektori. Le khetaniposko dajno, hoj e socialno xani maj cerra te avel, zhutinel le ternengo sityipo, lengo shporto. […]

OZ Šačanský život (Šacakero dživipen)

Adresa: Nám. Oceliarov 12, Košice – Šaca Kontaktné osoby: Milan Čisár milan586@azet.sk; Soňa Csiszárová sofia129@azet.sk; Svetlana Balogová  mariana055@azet.sk; Vznik OZ: v roku 2012 Pe la Kassaki jekh rig ando 2012-to bersh fundardine kadi organizacija, kodola roma, kon zumaven inke opre te inkren e romani kultura, thaj le tradiciji. Pe-j foros­ki kadi rig 4700 zhene beshen, thaj mashkarlende 300 roma […]

Oz kvoz lačho drom

Kultúrno výchovné občianske združenie Lačho drom Kontaktná osoba: Vladimír Sendrei Adresa: Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou Tel: +421 917 438 483 E-mail: sendrei@post.sk E Organizacija ando 2001-to bersh tordyilas opre. La organizacijako dajno kodo si, hoj pe le romengi nasul situacija te zhutil. Anda kado kassave romen sikaven andre, pe kaste barimange si, ande-j Slovakija. Ando gav […]

I.N. NETWORK Slovakia n.o.

Kontaktná osoba: Klára Vajová E-mail: klara.vajova@gmail.com O jekhetanipe ande 32 thema funkcionalinel, IN Net­work International, sar lokalno organizacija, pe le the­meski manzila socionalno zhutipo del. Zhutinel le ternengi butyi, kodole terne sityardonca, savengi familijaki situacija si nasul, thaj vi missiosho bu­tyi kerel. E organizacija akanak 15 zhenen del butyi, ba vi but ajchikara zhutinen lengi butyi: kade sar […]

Equity

Poštová adresa: Jadranská 34, 841 01 Bratislava Slovenská republika Divadlo z chatrče Poštová adresa: Rožňavská 24,045 01 Moldava nad Bodvou Slovenská republika Vedúca divadla: Irma Horváthová Mobil: + 421 911 935705 e-mail: kcmoldava@gmail.com Le jekhetanipes ekh ajchikaricko fundo tordyardas opre. Lesko dajno kodo-j, hoj te zhutinel kodole grup­pon, save ande bare chorrimaste zhuven, thaj sa […]

ETP Slovensko

Centrum pre udržateľný rozvoj Naše aktivity sú určené Ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti, v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) – pomáhame im sociálne a ekonomicky sa začleniť, zároveň však podporujeme ich samostatnosť a sebestačnosť. Migrantom – utečencom, osobám s udeleným azylom a osobám s poskytnutou doplnkovou ochranou - táto skupina ľudí je veľmi zraniteľná. Na Slovensko prichádzajú utečenci s nádejou v lepší a bezpečný život. Snažíme sa byť ich […]

Manushikane Shaipenge Sirdipe ande Slovakia (Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban) (SK)

Prezidento: Kökény Béla Adresso: 97901 Rimavská Sobota, Francisciho 1/14a Tel: 0042-1475631391 E-mail: oaisr@azet.sk E organizacia kathar o 2005-to bersh lias te kerel butyi ando Rimavská Sobota, trine manushenca. Lengo res kodo sas te zhutinen le romen thaj le gazhen ande kodi, te agorden e diferencia mashkar lende savi ando trajosko nivelo sikavdyol. Majvasne si lenge […]

​Romani Asociacia Medves (Občianske združenie Medves) (SK)

Presidento: Alexander Váradi Adresso: Nová Bašta 21, 980 34 Nová Bašta Tel: 0918 883 372 E organizacia ando bersh 2005-to kerde 3 manushenca. Lengo majvasno res si te barvaren e romani kultura, zhutinen te haljuven thaj te pheren le oficialne dokumenti, mangipnaske lila te lekhaven. Zhutinen te keren kasave klubura vi ande pashutne gava, thaj […]

Synergy Roma Asociacia (Synergy O.Z.) (SK)

Presidento: Lux Štefan Adresso: L. Novomeského 1, 979 01  Rimavská Sobota Tel: 0944 168 820 E-mail: predseda@synergy-oz.eu E organizacia ando bersh 2009-to kerde 3 manushenca, ando Rimavská Sobota. Maj buxlo thaj maj lungo res e organizaciako: te avel lasho o kontakto thaj e komunikacia e raipesa, le skolenca, le sastyimaske institutenca, tmd. Lengi majvasni butyi si […]

Forum vash le Romane Zhulya (Fórum Pre Rómske Ženy) (SK)

Prezidento: Mgr. Jana Luptáková Adresso: 962 12 Detva Tel: 0918 608 455 E-mail: janaeduca@azet.sk E organizacia ando 2006-to bersh kerde 3 manushenca. O sherutno res: te barvaren le romane zhulyangi patyiv, te den godyi, te vazden koperacii pe themutno thaj mashkarthemutno nivelo. Te keren nyeve klubura ande Slovakia thaj kadala pe kasavo nivelo te vazdadyon, hoj […]

Khetani res vash le Roma Asociacia (Spoločny cieľ rómov) (SK)

Presidento: Alexander Bohó Adresso: Rimavské Janovce 107 Tel: 0908 495 432 E-mail: vojtech.boho@azet.sk E organizacia ando bersh 2005-to kerde 3 manushenca, kodole resosa, hoj te zhutinel le romenge ande Rimavské Janovce majfeder te trajin ando dostipe, andre te sikavel e romani kultura, te zhutinel e romane ternenge shukares te pheren pengi slobodno vrema. Kamel te […]

Roma Asociacia Hrnčiarska Ves (Združenie Rómov Hrnčiarska Ves) (SK)

Prezidento: Július Horváth Adresso: Hrnčianská Ves č. 139, 980 13  Hrnčianská Ves Tel: 0904 834 329 E organizacia ando bersh 2000-to kerde 3 manushenca. Akanak 5 zhene si ande asociacia. Anda kodi keren butyi ke ande cini shkola le romane shavora na hatyaren vaj cerra hatyaren e slovakicko shib, ke lengi dejaki shib e romani […]