(Magyar) Magyar szervezetek

Jekhetanipe vash Beke teleposki Rehabilitacija (Béke-Telep Rehabilitációjáért Egyesület)

Chairman: Radics Józsefné Address: 3300, Eger Béke út 60. Tel: 36/431-165 E-mail: - Ando 2004-to bersh fundarisardas kado Jekhetanipe, ando Eger. Le Jekhetaniposko dajno, hoj angle te zhutil kodole romengi integracija, save ande-j foroski pe kadi rig trajin. Aktivan kerel butyi anda kodo, hoj po Béke – telepo te avel infrashtruktura. Pasha kadal butya vi programuri kerel: kade sar […]

Szúcs misto Sanjuktimatos Jekhetanipe (Szúcs Községért Egyesület)

Khetanipe: Csóka Sándorné Adress: 3338, Szúcs, Kossuth L. út 34 Tel: +36-485-080 E-mail: sandorne.csoka@gmail.com O Khetanipe ando 2009-to bersh tordyilas opre. Lesko dajno: le gaveska avolucijaki zuralipe, le civilenca, le lo­kalna gindongo opre pinzhardipo, tordyipesko kabzopli­pe, kontakto le govermentosa, thaj kaver adyarimanca. Kadal dajnura ande kadal butya sikadyon. le zhanmatesko formalasho shporto, sasto trajo khetane […]

Vash le Romenge Kethanipe Themutno Asociacia (Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete)

Prezidento: Farkas Antal Adresso: 3384. Kisköre, Kossuth u. 3. E-mail: rkoe@freemail.hu E asociaciako sherutno than ando Kiskőre si, kathar o 1999-to bersh kerel butyi anda kodo, hoj jekh themutni organizaciasa te zhutil le romane khetanipen. Savaxt kerel projekto vash e kultura thaj edukaciake programura vaj sar jekh partnero kerel butyi andre. E asociacia ando Kiskőre kerel […]

Romano-Ungriko Asociacia ando Mesmerig-Heves (Dél-Hevesi Kistérségi Roma-Magyar Egyesület (HU)

Telalutni-Heveseski Cinokrujalasno Romano-Ungriko Organizacija Prezidento: Danku Lajosné Adresso: 3384. Kisköre Hegedűs út 33. Tel./fax: 0036/70-646-9521 E organizacia pe 2010-to bershesko agor ando januari kerde ando Kisköre, 60 zhenenca. E organizacia zhutil kodole chorren, kon ando Mesmerig-Heves beshen, thaj kamel te teljarel le mamujipe so mashkar le gazhe thaj roma si. E organizacia numa jekh bersh […]

E Bodva Dolinjake Romengi thaj le Chorre Manushengi Interesongi Organizacia (Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete)

Bódva dolmake Romengo thaj Palutne Situacijengo Euroforcement of Interestno Organizacija Prezidento: Ruszó Tibor Adresso: Perkupa, Petőfi út 78. 3756. Tel./fax: 0036/70-575-3094 E-mail: bvchhesz@gmail.com Ande Prekupa si le Bodva dolinjake Romengi thaj le Chorre Manushengi Interesongi Organizacia (BVCHESZ) ando 2004-to bersh kerde. E organizacia majanglal misto kodola roma kerel butyi kaj ande Bodva dolinja beshen, majpashe […]

Le SZETA –ki Fundacia ando Eger (Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa)

Chorren Zhitisardo Fundo Presidento: Dr. Farkas Zsuzsanna Adresso: 3300, Eger, Béke u.60. Tel./fax: 0036 /36 431-165 Web: www.szetaeger.hu E-mail: szetaeger@szetaeger.hu E SZETA ando 1989-to bersh ando Eger kerde thaj kathar o bersh 1998 kerdyilas instituto. Ande kado bersh getosardas Le Ternengo Zhutimasko Kher, so jekhvarsa le Fundaciako bazutno than si. Zhutinel le chorren lovenca, del len […]

Somolyako Ungriko Romano Jekhetanipe (Szomolyai Magyar Roma Egyesület (HU)

Anda le Szomolyake Roma Organizacija Prezidento: Lázár Györgyné Adresso: Szomolya, Széchenyi u.18. 3411 Tel: 0036/30-416-8828 E-mail: ircsi1014@freemail.hu E organizacija ando 2005-to bersh fundardisajlas, 11 lokalna roma tordyarde les opre. E Jekhetanipesko angluno dajno si, hoj le lokalnone manushen (romen, gazhen) pashe te zhutil pasha kodo, hoj roma thaj gaz­he jekhavrenca avri te aven. Andakodo, hoj […]

Siroki Roma – Ungriko khetanipe (Siroki Roma Magyar Egyesület (HU)

Sirokako Romano Ungriko Organizacija Prezidento: Suha Tamás Adresso: Sirok, Széchenyi u. 3 Tel: 36/952-491 E-mail: siroma.egyesulet@freemail.hu O khetanipe ando 2008-to bersh, 14 zhenenca tordyilas opre, andakodo hoj kodole familien, thaj shavoren te zhu¬tinel, kon ande bare chorrimaste zhuven, thaj ando Sirok beshen. Le khetaniposko dajno si socialno butyi. Desar opre tordyilas, but-but programuri kerdas: le […]

Le Kerechendake Romane Ternengo Klubo (Kerecsendi Roma Fiatalok Klubja)

Le Kerechendake Romane Ternengo Klubo Predseda: Szajkó Erzsébet Adresa: Kerecsend, Pacsirta utca 9. Tel: 0036/30-567-8824 E-mail: szajkoerzsike@citromail.hu E organizacia ando bersh 2008-to kerde ando Kerechend 11 manushenca. Lengo sherutno res kodo si, hoj perdal pe lenge programura te sikavel le ternenge, ke si vi kaver lasho programo na numa o alkoholo thaj kavera nasula butya. E […]