Nevipe

Aktuális híreink:

(Magyar) TGE – Adományozás adókedvezménnyel határok nélkül

O cinno filmo savo pal o projekto kerdine shaj dikhen ande galerija

O cinno filmo savo pal o projekto kerdine shaj dikhen ande galerija

Pe shtare shiben shaj gines o nevo iskirimo.

Pe shtare shiben shaj gines o nevo iskirimo. http://romanet.hu/rm/letoltes/

„Tovább forog a kerék”…- Bodag Konferencia és Fesztivál

„Tovább forog a kerék”…- Bodag Konferencia és Fesztivál

Sorry, this entry available only in Hungarian. A szep­tem­ber 6- i Szú­csi Köz­ség­há­zán lebo­nyo­lí­tott Kon­fe­ren­cián Jar­mila Vaňová a Roma média­köz­pont prog­ram­igaz­gató előa­dása hang­zott el: „Romák spe­ci­á­lis hely­zete a vilá­gon” cím­mel. Ezt követően egy kerek­asz­tal beszél­ge­tés zaj­lott Dr. Far­kas Zsu­zsanna (szo­cio­ló­gus, szo­ci­ál­po­li­ti­kus szak­em­ber) mode­rá­lá­sá­val az „integ­rá­ció sike­res útjai, mód­jai” téma­kör­ben Kóka Ágnessel, az Add a Kezed […]

“Tovább forog a kerék”…II. workshop, Szlovákia

“Tovább forog a kerék”…II. workshop, Szlovákia

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt kere­tén belül augusztus 6-7-én Szlovákiában, Szepsiben tar­tot­tuk meg a második work­shop talál­ko­zót. A résztvevők a magyarországi workshop alkalmával kidolgozott Bodag Konferencia és Fesztivál vázait dolgozták ki részletesebben; amely során egy két napos programterv; előadók, tánccsoportok fellépésének véglegesítése és egy felelős lista elkészítésére került sor. A magyarországi […]

„Tovább forog a kerék”…- I. magyarországi workshop találkozó

„Tovább forog a kerék”…- I. magyarországi workshop találkozó

A RomaNet – közösségi alapú kapacitásépítés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című projekt keretén belül július 18-19-én Egerben tartottuk meg az első magyarországi workshop találkozót, amelyen mind a magyarországi és szlovákiai résztvevők jelen voltak. Az első napon a résztvevők ellátogattak Szúcsra és felmérték a közösen szervezendő Bodak Konferencia és Fesztivál helyszínét, lehetőségeit, adottságait. A délután folyamán elemzésre, értékelésre és […]

„Tovább forog a kerék”… Lasko-völgy-esko dyes (2013. július 6. Hevesaranyos)

„Tovább forog a kerék”… Lasko-völgy-esko dyes (2013. július 6. Hevesaranyos)

Le Khetaniposko dajno kodo sas, hoj le gaveske kaj so beshen, thaj kodole gavenge save krujol si kaj o Lasko patak, kodolenge ande te sikaven pen. Andakado jekh baro programo kerdine. Lenge dyesesko programo an­de-j jageresko kher sas. Pe kado dyes baro tatyipo sas, ba majbut sar shel thaj panzhvardes zhene sas khote. Khate shaj […]

Tiltakozunk!

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország csatlakozik az ETP Slovensko által kiadott sajtóközleményhez, amelyben tiltakozik a szlovákiai Szepsi városában, Budulovská cigány-telepen 2013. június 19-én történt rendőri intézkedések ellen. A rendelkezésre álló információk alapján a rendőrök számos lakost súlyosan megvertek, megsebesítettek és anyagi károkat is okoztak. A rendőri túlkapások komoly aggodalomra adnak okot. Az ETP Slovensko arra kéri a […]

„Tovább forog a kerék”… Felnémet Ternengo dyes (2013. június 15. Eger-Felnénet)

Jekhetanipe vash Beke teleposki Rehabilitacija Le Jekhetaniposke terne zhene kassavo programo tor­dyardine opre, ande savo le gavenge shavora, thaj lenge terne sikadinipe andre: aktoriko rachnako than puterdi­ne, thaj vi futbalo sas pe le ternengo dyes. Pe kado dyes sas inke kollazho-montazho, thaj grafito shaj kerde. Pasha kado le shavora shaj kheldinepe po trambulino, thaj vi shaj […]

„Tovább forog a kerék”…- határon átívelő rendezvény látogatás

Sorry, this entry only available in Hungarian.