Pályázatok

Ked­ves Látogató!

Ezen az olda­lon roma civil szer­ve­ze­tek szá­mára érde­kes pályá­zati kiírá­so­kat gyűj­töt­tünk össze.

A Támo­ga­tók menüpontra kat­tintva a pályá­zati kiírá­sok mel­lett talál néhány olyan szer­ve­ze­tet, akik a magyar­or­szági cigány­ság támo­ga­tá­sá­val fog­lal­koz­nak. Ezen szer­ve­ze­tek hon­lap­jain további infor­má­ci­ó­kat talál aktu­á­lis támo­ga­tá­sok­kal, pályá­zati kiírá­sok­kal kapcsolatban.

Pályázat a roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

Az EMMI pályázatot hirdet roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. A pályázatok beadási határideje 2013. július 18. 24:00 óra.

→ Tovább →

Pályázat helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv, valamint közösségfejlesztési stratégia megalkotására

A Kreateam Egyesület a svéd SWINT Foundation civil szervezet együttműködésével pályázati kiírást tesz közzé helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv, valamint közösségfejlesztési stratégia megalkotására. Pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 29. éjfél

→ Tovább →

Ösztöndíj szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű diákoknak

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2013/2014-es tanévben. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

→ Tovább →

INGYENES CIGÁNY/LOVÁRI NYELVTANFOLYAM

Az Országos Roma Önkormányzat az Árop 2.2.15 “Roma felzárkózás módszertani támogatása” című kiemelt projekt keretében ingyenes lovári nyelvtanfolyamot indít. A lovári nyelvképzés 10 modulra van felosztva. Mindegyik modul 80 órából áll, az 5. modul végén alapfokú nyelvvizsgát lehet tenni, a 10, végén pedig középfokút. Első körben mindenki az első modult végezheti el, ha nulláról indul. […]

→ Tovább →

Tanulj külföldön! Nagyszerű lehetőség roma diákoknak.

Az UWC Magyarországi Egyesülete örömmel értesít mindenkit, hogy meghirdet egy Nemzetközi Érettségit adó, kétéves külföldi ösztöndíjat roma/cigány fiatalok számára a norvég Red Cross Nordic UWC iskolába. Az iskolákról további információk találhatók a www.uwc.org honlapon, valamint a magyarországi egyesület honlapján (www.uwc.hu).    

→ Tovább →

Tender Monitoring / Pályázatfigyelés / Pozorovanie konkurzov / Tender Monitoring/Projektongo dikhipe

A place for new tenders in your area. Aktuális pályázati lehetőségeket találhat ezen az oldalon. Pozorovanie grantov – tu nájdeš aktuálné konkurzy Projektongo dikhipe – aktualne projektasle shajipe kathe shaj rakhes. 2010.10.20. Egyéb pályázatok PAFI: http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/2771548FEB5EA423C125785B003F15D8?OpenDocument http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/5C4BB7505A4F09C1C12578370033D64F?OpenDocument http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/03B2841343D4E6DAC125785A004C6324?OpenDocument Visegradfund: http://visegradfund.org/grants/small_grants/small-basic-hu/ http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/strategic-basic-hu/ Nonprofit.hu http://www.nonprofit.hu/paly/egypaly/4297.html Ceinet: http://www.ceinet.org/content/cooperation-activities?tab=1 NCA: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=608&listabol=1 http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=602&listabol=1 http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=602&listabol=1 http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=605&listabol=1 http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=606&listabol=1

→ Tovább →