OZ Roma Veľké Dravce

Kapcsolattartó: Alžbeta Illéšová
Mobil: +421 944 018 354
E-mail: alzbeta.illesova@gmail.com

A 2011-ben alakult egyesület széles körű társadalmi együttműködésre – kormányzati és helyi szervezetek­kel, hatóságokkal, egyesületekkel, nemzetközi part­nerekkel, illetve az üzleti szektorral – alapozza tevé­kenységeit, melyek célja a szociális hátrányok kezelése, csökkentése (álláskeresési, szociális tanácsadás) és az elsősorban a fiatalságot célzó oktatási és sportesemé­nyek szervezése, programok működtetése. Ennek ke­retében az elmúlt években valósult meg egy, a roma hagyományőrzésre fókuszáló, és egy, a roma és a több­ségi társadalom közötti békés együttélés, az előítéletek leküzdését erősítő „Futball mindenkinek” elnevezésű projektjük.

„ A projekt legemlékezetesebb része a csapatmun­ka és egymás kölcsönös támogatása volt. Óriási motivációt jelentett számunkra más szervezetek munkájának megfigyelése, amelyek lehetőséget adtak, hogy a hibákból tanuljunk. A projekt abban is segített, hogy a városban kapcsolatokat épít­sünk. A helyi lakosoktól és az önkormányzattól pe­dig pozitív visszajelzést kaptunk. Bizakodásra ad okot , hog y a gyerekek segítettek a felnőtteknek a település tisztításában. Annak is örülünk, hogy a roma gyerekek egyre nagyobb érdeklődést mutat­nak a környezetvédelmi témákat illetően.”

Alžbeta Illéšová igazgató