​Roma Egyesület Medves (Občianske združenie Medves) (SK)

Elnök: Alexander Váradi
Cím: Nová Bašta 21, 980 34 Nová Bašta
Tel: 0918 883 372

Roma Egyesület Medves: A szervezet 2005-ben alakult meg 3 fővel.
Fő céljai, fejleszteni a roma kulturális örökséget; tanácsadás és segítségnyújtás a szlovák nyelvű hivatalos dokumentumok, kérelmek kitöltésében; valamint hasonló tevékenységet végző klubok alakítása a környező falvakban és fokozatos felfejlesztésük olyan szintre, hogy a jövőben önállóan tudjanak dolgozni. A szervezet hosszú távú célja munkájával elősegíteni a roma és a nem roma emberek békés egymás mellett élését. Ennek érdekében a szervezet különböző intézményekkel, önkormányzatokkal, iskolákkal, óvodákkal és a közszféra további képviselőivel állandó és jó kapcsolatot tart fent.

A szervezet eddigi legfőbb eredményei a roma ifjúság számára szervezett táborok, klubok működtetése, olvasókör és színjátszó csoport fenntartása, valamint a romák foglalkoztatási esélyeinek növelésére irányuló képzések szervezése.