Oz kvoz lačho drom

Elnök: Vladimír Sendrei

Mobil: +421 917-438-483
E-mail: sendrei@post.sk

A 2001 óta működő szervezet a roma emberek min­dennapi élethelyzeteinek segítését tűzte ki fő céljául. Ennek részeként roma példaképeket mutatnak be Szlo­vákiában és nemzetközi szinten egyaránt. A települé­sen (Kokava nad Rimavicou) működő Közösségi Házban átfogó szolgáltatást nyújtanak a helyi roma lakosságnak mindennapi problémáik kezelésében.

Külön figyelmet fordítanak a helyi gyermekek, fiata­lok nevelésére: iskolai előkészítő programot szervez­nek az óvodai nevelésből kimaradók számára; életviteli tanácsadást biztosítanak fiatal anyáknak, házaspárok­nak; tanórán kívüli tevékenységekkel várják a fiatalokat – futball, aerobic, ének- és tánctanfolyam, zenei hang­szertanfolyam. Ezen felül pénzügyi oktatás, megtakarí­tás és a lakhatási helyzet javítása érdekében különféle programokkal támogatják az álláskeresőket. Munkájuk eredményeként az elmúlt években 20 főnek sikerült elhelyezkednie a munkaerő-piacon, számos tanuló si­kerrel fejezte be alapfokú és vághatott neki középfokú tanulmányainak.

„Rengeteg tapasztalatot szereztünk a projekt so­rán. Minden egyes közösségnek sajátos problémái vannak, és különböző megoldásokat kell használnunk ezek orvosolására. Ez nagyon inspiráló szá­munkra. Új partnerségi kapcsolatokra tettünk szert, támogatást kaptunk és lehetőséget, hogy tanácsot adjunk egymásnak. A projekt értékes eredménye, hogy rájöttünk, nem vagyunk tökéletesek. Amikor elkezdjük azt gondolni, hogy tökéletesek vagyunk, a valóság visszavet a realitás talajára minket. A pro­jekt alázatosságra is tanított bennünket.”

Beáta Berkyová, önkéntes és Vladimír Sendrei, igazgató