Olvasótábor

Megvalósító szervezet: Borsodbótai Cigány Kisebbségi Önkormányzat (Borsodbóta)

A projekt címe: Olvasótábor

A projekt száma: Hu/02/038 – R

A projekt időtartama: 2002. július 10 – augusztus 25.

A szervezet célkitűzése

A cél egy 7 napos tábor megszervezése volt magyarországi és szlovákiai roma fiatalok bevonásával, hogy felkeltsék az érdeklődésüket az olvasás, az irodalom iránt.

A projekt háttere

A kisebbségi önkormányzat 1995 óta működik. A szervezet olyan oktatásokat és tréningeket szervezett, amelyek segítséget nyújtottak a munkanélküli romáknak abban, hogy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. A Soros Alapítvány segítségével 5 embernek munkát tudott biztosítani és tárgyalásokat kezdeményezett egy tiszaújvárosi vállalattal a továbbfoglalkoztatási lehetőségek reményében; csak úgy, mint a fentebb említett, egyre ismertebb Istenkúti Térségfejlesztő Egyesülettel – Retextil – , ami további munkalehetőségeket biztosít. Az egyesület arra is törekszik, hogy javítsa a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek oktatását és képzését és lehetőséget teremtsen a szélesebb körű foglalkoztatottságra. Az egyesület többek között környezeti fejlesztések javítása érdekében is tevékenykedik pl. a Lázbérci víztározó és a megépült ’Millenniumi Park és Játszótér’.

Az olvasótábor célja

Sem a magyarországi, sem a szlovákiai gyerekek között nincs hagyománya az olvasásnak, ami problémát jelent, mivel a tanulók egészséges fejlődésének egyik eleme az irodalmi alapműveltség megismerése, megalapozása és elsajátítása. A táborban szerzett ismeretek segíthetik a gyermekek jellemének pozitív alakulását, szókincsük és magyar nyelvi kultúrájuk fejlesztését. Cél továbbá, hogy a tábor ideje alatt a gyermekek megismerjék a cigányság történelmét (ismertető könyvek, videofilmek), kialakuljon az identitástudatuk,  megismerjék e nemzetiség kultúráját, néphagyományait, további együttműködést elősegítő ismeretekre tegyenek szert,  tapasztalatot cseréljenek.

A táborozásra 2002. július 13. és 20. között került sor Tornaalján.

A táborban az alábbi programok valósultak meg:

 • Vidám anekdoták, történetek elmesélése híres emberekről;
 • Cigány ételek készítése, tálalása;
 • Magyar mondák elmondása a honfoglalás, az államalapítás köréből;
 • Felolvasás a magyarság és a cigányság eredetéről;
 • Ismerkedés a RETEXTIL programmal pl. hogyan készítsünk hasznos eszközöket rongyból;
 • Népismereti foglalkozás;
 • Kötetlen beszélgetések;
 • Videofilm-vetítések;
 • Cigány írók műveinek megismerése, feldolgozása, nem cigány írók, de cigányokról szóló műveinek megismerése, feldolgozása;
 • Kultúrtörténeti nevezetességek megtekintése, kirándulás;
 • Önismereti tréning;
 • Beszélgetés a másság elfogadásáról és az identitásról;
 • Szituációs játékok pl. Veszélyes zóna: AIDS;
 • Újságcikkek feldolgozása a média elsődleges szerepére vonatkozóan;
 • Strandolás.