Képzett Romákkal a Harmadik Évezredben

Megvalósító szervezet: Kárpátia 2000 Kulturális Egyesület (Sáránd)

A projekt száma: HU/03/092

A projekt időszaka: 2003.10.23 – 2004.09.01.

A projekt címe: Képzett Romákkal a Harmadik Évezredben

A szervezet bemutatása

Az egyesület 1995-ben alakult, székhelye Sáránd, tagjai pedagógusok, néprajzosok, illetve a hagyományos népi kultúra területén mozgó és alkotó művészek, akik elkötelezettséget éreznek a Kárpát-medence népeinek, kisebbségeinek összetartására, a még fellelhető értékek, néprajzi javak felkutatására, összegyűjtésére és megóvására.

Tevékenységek

2003 októberében, a szervezetnek a Kárpátok Alapítvány támogatásával sikerült egy romániai meghívásnak eleget tennie, ahol egy kizárólag roma gyermekeket oktató középiskolában tarthatott egy négy napos továbbképzési kurzust. A továbbképzésen azok a pedagógusok és népművelők vettek részt, akikkel a szervezet sikeresen megvalósította a Phare – Lien által megpályázott „Képzett romákkal a harmadik évezredben” – Élethosszig tartó tanulás nevű projektet. A kurzuson az ottani pedagógusok, tanfelügyelők, romológusok, helyi roma és civil szervezetek képviselői vettek részt.

Témák

A témák a következők voltak: sikeres, bevált munkamódszerek átadása, szellemiség-fejlesztő tréningek, szituációs játékok egyéneknek és csoportokra bontva, népismereti, néptörténeti előadások, viták, élmény és tapasztalatcserék átadása.

A szervezet minden napos tevékenységei mellett az elmúlt év során a település lakosainak hagyományőrző és kulturális programokat is szervezett.