III. Kisebbségi Kongresszus és Fesztivál

Megvalósító szervezet: Kárpátok Eurorégió Kisebbségek Szövetségének Nemzetközi Tanácsa (Nyíregyháza)

A projekt száma: HU/02/028-R, IE

A projekt Időszaka: 2002. március 27 – 29.

A projekt címe: III. Kisebbségi Kongresszus és Fesztivál

A szervezet története, célja

 • Az Euro-atlanti integráció elősegítése;
 • A kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés elmélyítése;
 • A békés és demokratikus Európa kialakításában való együttműködés;
 • A kisebbségek kultúrájának megőrzése, ápolása;
 • Önálló szervezetként a K. E. Tanács tevékenységének segítése.

A projekt fő célja

 • Támogatja a térség fejlesztésére irányuló elképzeléseket, javaslatokat;
 • Kezdeményezi a kisebbségek parlamenti képviseletének biztosítását, illetve segíti annak munkáját;
 • Erősíti az egyének és közösségek autonómiáját;
 • Elősegíti a nemzeti összetartozás-tudat elmélyítését, a polgári fejlődést; a kisebbségi, a nemzeti, az európai és az egyetemes emberi értékek gyarapítását;
 • A nemzetközi alapokmányok szellemében támogatja a Kárpátok Eurorégió területéhez tartozó államok európai integrációs célkitűzéseit és törekvéseit;
 • Elősegíti az alapvető emberi és polgári jogok érvényesülését és érvényesítését;
 • Ápolja, óvja és gyarapítja a kisebbségek kultúráját;
 • Szorgalmazza a kisebbségekre vonatkozó állami kötelezettségek megvalósítását;
 • Támogatja és elősegíti a kisebbségek, nemzetek, népek közötti barátság és együttműködés elmélyítését;
 • Elfogadja más elvek és szokások érvényesülését, amennyiben azok az erőszakmentességet, a humanizmust és a békés együttműködést szolgálják;
 • Az együttműködésre törekszik minden, a törekvéseiben hasonló alapállású állami és önkormányzati szervvel, civil szervezettel, különösen más európai régiók kisebbségi szerveivel.