I.N. NETWORK Slovakia n.o.

Elnök: Klára Vajová

Mobil: +421 47 4512974
E-mail: klara.vajova@gmail.com

Az egyesület a 32 országban működő IN Network In­ternational helyi szervezeteként országos szinten szoci­ális és jótékonysági projektek megvalósítását segíti elő. Támogatja az ifjúsági munkát a szociálisan hátrányos helyzetű családban élő diákokkal és a missziós tevé­kenységet a helyi egyházakban. Jelenleg a szervezet 15 főt foglalkoztat teljes munkaidőben, de emellett számos önkéntes segíti munkájukat, amelyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Közösségi Központ működtetése, különböző táborok szervezése (roma családoknak nya­ranta, városba szervezett), Dživipen zenei együttes tá­mogatása stb.

 „A projekt során közelebb kerültünk a gyere­kekhez és szüleikhez. Megtanultuk, hogy az eddigiektől eltérő új megoldásokat kell találnunk a problémákra. Új kapcsolatokra és más terüle­teken dolgozók segítségére is szert tettünk. Meg kellett tanulnunk, hogy el kell fogadnunk az új ötleteket és a véleményeket is. Mint szervező bi­zottság büszkék vagyunk csapatunkra, és arra, hogy a felelősséget megosztva, erősségeinket kamatoztatva dolgoztunk.”

Jozef Demjan munkatárs