Magyar szervezetek

Béke-Telep Rehabilitációjáért Egyesület

Elnök: Radics Józsefné Cím: 3300 Eger, Béke út 60. Tel.: +36 36 431 165 E-mail: – A 2004-ben alakult egyesület Eger felnémeti városré­szében végzi tevékenységét a Béke-telepen élő roma családok és gyermekeik életkörülményeinek javítása érdekében. Az Egyesület célja, hogy a városrészen élő roma la­kosság komplex társadalmi integrációját segítse elő. Az Egyesület aktívan részt vesz a felnémeti […]

→ Tovább →

Szúcs Községért Egyesület

Elnök: Csóka Sándorné Cím: 3338, Szúcs, Kossuth L. út 34 Tel.: +36 36 485 080 E-mail: sandorne.csoka@gmail.com A 2009-ben alakult Egyesület – mely a közelmúltban ve­zetőváltás során újjászerveződött – átfogó célja Szúcs település fejlesztése civil összefogással, valamint a széles rétegeket érintő helyi gondok jelzése, állásfoglalás kiala­kítása, megoldási javaslatok kidolgozása, kapcsolattar­tás az önkormányzattal és intézményeivel. A fenti célok érdekében az […]

→ Tovább →

Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete (HU)

Elnök: Farkas Antal Cím: 3384 Kisköre, Kossuth u. 3. E-mail: rkoe@freemail.hu A kiskörei székhelyű szervezet 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy egy országos szervezetet hozzon létre a roma közösség fejlesztése érdekében. Folyamatosan pályázik kulturális és oktatási programokra, vagy projektpartnerként vesz részt ezek lebonyolításban. Az egyesület fő tevékenységi köre a szociális, kulturális és oktatási feladatok ellátása […]

→ Tovább →

Dél-Hevesi Kistérségi Roma-Magyar Egyesület (HU)

Elnök: Danku Lajosné Cím: 3384 Kisköre Hegedűs út 33. Tel./fax: 00 36 70 646 9521 A szervezet 2010 január végén, Kiskörén alakult 60 fővel. Célja a dél-hevesi kistérségben élő szegény emberek támogatása, illetve a roma – magyar ellentétek csökkentése. Mivel a szervezet mindössze egy éve alakult, kevés tapasztalattal rendelkezik a pályázatírás terén; a megfelelő irodai […]

→ Tovább →

Bódva Völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete (HU)

Elnök: Ruszó Tibor Cím: Perkupa, Petőfi út 78. 3756. Tel./fax: 00 36 70 575 3094 E-mail: bvchhesz@gmail.com A Perkupán működő Bódvavölgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete (BVCHESZ) 2004-ben alakult meg. A szervezet kiemelt célja a Bódva völgyében élő, ezen belül is elsősorban a perkupai roma emberek megélhetésének biztosítása, munkaerő-piaci helyzetük javítása. A BRIDGE Fejlesztési […]

→ Tovább →

Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa (HU)

Elnök: Dr. Farkas Zsuzsanna Cím: 3300 Eger, Béke u.60. Tel./fax: 00 36 36 431 165 Web: www.szetaeger.hu E-mail: szetaeger@szetaeger.hu Az egri SZETA 1989-ben jött létre, 1998-ban sikerült intézményesülnie. Ekkor készült el az Ifjúsági Segítőház, amely egyúttal az Alapítvány székhelye is. Az Alapítvány célja, hogy a szegényeket pénzbeli jövedelemmel, természetbeni ellátással, vagy intézményi elhelyezéssel támogassa. A […]

→ Tovább →

Szomolyai Magyar Roma Egyesület (HU)

Elnök: Lázár Györgyné Cím: Szomolya, Széchenyi u.18. 3411 Tel: 0036/30-416-8828 E-mail: ircsi1014@freemail.hu A szervezet 2005-ben alakult 11 helyi roma lakos kez­deményezésének köszönhetően. Az Egyesület elsődle­ges célja, hogy a helyi embereket (cigány, nem cigány) hozzásegítse azokhoz a szolgáltatásokhoz, informáci­ókhoz, amelyek során életük, életminőségük javulhat. Másodlagos célja a helyi romák segítése az integráció folyamatában, a roma és […]

→ Tovább →

Siroki Roma Magyar Egyesület (HU)

Elnök: Suha Tamás Cím: 3332 Sirok, Széchenyi u. 3 Tel: +36 36 952 491 E-mail: siroma.egyesulet@freemail.hu Az egyesület 2008-ban, 14 taggal alakult meg, hogy a szegénységben és mélyszegénységben élő siroki gyere­kek és családjaik esélyegyenlőségét javítsa. Az egyesü­let céljai közt szerepel a szociális védelem, és szolgálta­tásokhoz jutás biztosítása. Az egyesület a fennállása óta nagyon sok közösségi programot szervezett: […]

→ Tovább →

Kerecsendi Roma Fiatalok Klubja (HU)

Elnök: Szajkó Erzsébet Cím: 3396 Kerecsend, Pacsirta utca 9. Tel.: 00 36 30 567 8824 E-mail: szajkoerzsike@citromail.hu A szervezet 2008 nyarán alakult meg Kerecsenden 11 fővel. Fő célja, hogy tevékenységein, programjain keresztül ráébressze a fiatalokat, hogy van más hasznos szórakozási lehetőség is az alkoholfogyasztáson és más káros szenvedélyen kívül. “Szervezetünk a kamaszkorú és annál idősebb tékozló fiatalokat […]

→ Tovább →