Hírek

Aktuális híreink:

TGE – Adományozás adókedvezménnyel határok nélkül

TGE – Adományozás adókedvezménnyel határok nélkül

A Transnational Giving Europe (TGE www.transnationalgiving.eu) egy, a vezető európai alapítványokat és egyesületeket tömörítő hálózat, amelynek célja, hogy a TGE országokban (Belgium, Bulgária, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Svájc, Szlovákia és Szlovénia) székhellyel rendelkező adományozók (vállalatok, magánszemélyek) számára adókedvezményeik érvényesítésének biztosításával segítse elő az Európán belüli határon átívelő adományozást. […]

→ Tovább →

A projektről készült kisfilm megtekinthető a galériában

A projektről készült kisfilm megtekinthető a galériában

→ Tovább →

Feltöltésre került négy nyelven az új kiadvány (ROMANET – KÖZÖSSÉGI ALAPÚ KAPACITÁSÉPÍTÉS CÍMŰ PROJEKT 2012 -2013)

Elérhető a honlap letöltés oldalán.

→ Tovább →

„Tovább forog a kerék”…- Bodag Konferencia és Fesztivál

„Tovább forog a kerék”…- Bodag Konferencia és Fesztivál

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt kere­tén belül 2013. szep­tem­ber 6-án és 7-én Szú­cson tar­tot­tuk meg a pro­jektzáró kon­fe­ren­ciát és fesz­ti­vált. A záróren­dez­vény egyúttal a pro­jekt­ben részt ­vevő 5–5 szlo­vá­kiai és magyar­or­szági roma illetve romá­kat segítő civil szer­ve­zet vizs­ga­mun­kája is volt; a rendezvényt ők ter­vez­ték meg és bonyo­lí­tot­ták le a Kár­pá­tok Ala­pít­vány, […]

→ Tovább →

“Tovább forog a kerék”…II. workshop, Szlovákia

“Tovább forog a kerék”…II. workshop, Szlovákia

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt kere­tén belül augusztus 6-án és 7-én Szlovákiában, Szepsiben tar­tot­tuk meg a második work­shop talál­ko­zót. A résztvevők a magyarországi workshop alkalmával létrehozott Bodag Konferencia és Fesztivál vázait dolgozták ki részletesebben, amely során egy két napos programterv; előadók, tánccsoportok fellépésének véglegesítése és egy felelős lista elkészítésére került sor. […]

→ Tovább →

„Tovább forog a kerék”…- I. magyarországi workshop találkozó

„Tovább forog a kerék”…- I. magyarországi workshop találkozó

A RomaNet – közösségi alapú kapacitásépítés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című projekt keretén belül július 18-án és 19-én Egerben tartottuk meg az első magyarországi workshop találkozót, amelyen mind a magyarországi mind a szlovákiai résztvevők jelen voltak. Az első napon a résztvevők ellátogattak Szúcsra, és felmérték a közösen szervezendő Bodak Konferencia és Fesztivál helyszínét, lehetőségeit, adottságait. A délután folyamán […]

→ Tovább →

„Tovább forog a kerék”… Laskó-völgy Napja, Hevesaranyoson

„Tovább forog a kerék”… Laskó-völgy Napja, Hevesaranyoson

A RomaNet – közösségi alapú kapacitásépítés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című projekt keretén belül 2013. július 6-án, Hevesaranyoson a Laskó-forrás Egyesület tagjai által szervezett Laskó-völgy Napja került megrendezésre. A program a Közösségi Háztól indult egy környezetvédelmi “kincskereső” kvízjátékkal, a falutól mintegy két kilométerre lévő vadászházig. Az újonnan megalakult Laskó-forrás Egyesület saját céljait, küldetését mutatta be a helyi lakosoknak […]

→ Tovább →

Tiltakozunk!

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország csatlakozik az ETP Slovensko által kiadott sajtóközleményhez, amelyben tiltakozik a szlovákiai Szepsi városában, Budulovská cigány-telepen 2013. június 19-én történt rendőri intézkedések ellen. A rendelkezésre álló információk alapján a rendőrök számos lakost súlyosan megvertek, megsebesítettek és anyagi károkat is okoztak. A rendőri túlkapások komoly aggodalomra adnak okot. Az ETP Slovensko arra kéri a […]

→ Tovább →

„Tovább forog a kerék”… Közösségi Nap Felnémeten (Fel Németért! Ifjúsági Nap (2013. június 15. Eger – Felnémet)

A RomaNet – közösségi alapú kapacitásépítés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című projekt keretén belül 2013. június 15-én Felnémeten a Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület fiataljai által szervezett Fel- Németért Ifjúsági Nap került megrendezésre Egerben, a Felnémeti Közösségi Házban. A közösségi napot az egyesület fiatal résztvevői szervezték meg az egyesület tagjai és további önkéntes segítők bevonásával. Az egész napos program során […]

→ Tovább →

„Tovább forog a kerék”…- határon átívelő rendezvény látogatás

A RomaNet – közösségi alapú kapacitásépítés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című projekt keretén belül június 1-2-án Nagyrőcére (Szlovákia), a Kvoz Lačho Drom Egyesület rendezvényére látogattunk el. Az esemény június 1-jén a város központjában a Kulturális és Művelődési Házban került megrendezésre. Az egyesület egy zárt kerekasztal beszélgetést szervezett a tehetséges roma fiatalok esélyeiről, lehetőségeiről a RomaNet résztvevőinek. A délután egy […]

→ Tovább →