Veľké Dravce mini-​​projekt — Roma­Net — közös­ségi alapú kapacitásépítés (A környezet védelmével magunkat is védjük! (2013. április 22. Veľké Dravce)

2013.04.22.

OZ Roma Veľké Dravce

A projekt szimbolikusan a Föld Napjára szervezett rendezvénnyel zárult. Április folyamán a szervezők 2 oktatási és interaktív napot tartottak, ahol mintegy 35 gyermek és fiatal ismerkedett a környezet védelmével. A gyerekek gyógynövényeket ültettek, majd azokat hazavitték és otthon gondozták.

A záró rendezvényen, több mint 100 gyermek rész­vétele mellett 11 cseresznyefa ültetésére került sor, melynek gondozása gyümölcsöző lesz. A gyerekek aktív bevonásával és elköteleződésük kialakításával kívánja a szervezet a fiatal generáció körében elterjeszteni a kör­nyezettudatos életmódot.

A szervezet tevékenységét elismerve, a település ön­kormányzata is az esemény mellé állt, és folyamatos tá­mogatásával biztosította a projekt sikerét.