Equity

Elnök: Dr. Lydia Šuchová

Mobil: + 421 907 7629 21
E-mail: lydiasuchova@hotmail.com

Az egyesület egy önkéntes alapon létrejött civil szerve­ződés. Célja, hogy támogassa a hátrányos helyzetű cso­portokat, biztosítsa számukra a különböző forrásokhoz való egyenlő hozzáférési lehetőséget, de emellett nagy hangsúlyt fektetnek a projektek támogatására és a ta­nácsadásra.

Céljai elérése érdekében az egyesület számos tevé­kenységi területen dolgozik – oktatási tevékenység, informatív és figyelemfelkeltő események szervezése, részvétel különböző nemzeti és nemzetközi projek­tekben, együttműködés kialakítása oktatási, kutatási és kulturális szervezetekkel, valamint cégekkel –, és több programot is működtet: Ösztöndíj Program, „Slumdog” Színház, Felzárkóztató Program (az általános iskola be­fejezésének támogatására).

„A legnagyobb nyeresége a projektnek számunkra az új emberekkel való együttműködés, beleértve a magyaror­szági partnereket is. Barátságokat és óriási ösztönzést nyertünk a projekt által. Nekünk – a szervezet önkén­teseinek – ez volt az első saját szervezésű projektünk. Megtanultuk, hogy mennyire fontos a tervezés és a részletes előkészületek. A projekt megerősítette saját képességeinkbe vetett hitünket, és ez hatalmas bátorí­tást jelent a jövőre nézve.”

Karol Horváth önkéntes

Összhangban a fent említettekkel, az egyesület célja az alábbi tevékenységek kivitelezése:

  • oktatási tevékenységek, informatív és figyelemfelkeltő események szervezése;
  • részvétel különböző nemzeti és nemzetközi projektekben;
  • együttműködés kialakítása oktatási, kutatási és kulturális szervezetekkel, valamint cégekkel.

Tevékenységek Moldova nad Bodvou településen

  1. EQUITY – Ösztöndíj
  2. Részvétel a Közösségi Házban szervezett tevékenységekben (ETP szervezet felügyelete alatt)
  3. „Slumdog” Színház támogatása
  4. az általános iskola befejezésének támogatása

Slumdog Színház elérhetősége

Vezető: Irma Horváthová

Cím: Rožňavská 24, 45 01 Moldava nad Bodvou, Szlovák Köztársaság
Mobil: + 421 911 935705
E-mail: kcmoldava@gmail.com