News

Recent News

TGE-Tax-Effective Donations Without Borders

TGE-Tax-Effective Donations Without Borders

Transnational Giving Europe (TGE) is a partnership of leading European foundations and associations that facilitates tax-efficient cross-border giving within Europe. The TGE network enables donors, both corporations and individuals, resident in one of the participating countries, to financially support non-profit organisations in other member countries, while benefiting directly from the tax advantages provided for in […]

→ Read More →

A short movie can be found in the menu pont entitled Gallery about the project (unfortunately only in Hungarian).

A short movie can be found in the menu pont entitled Gallery about the project (unfortunately only in Hungarian).

→ Read More →

The new publication had been uploaded to the webpage (PROJECT OF THE TITLE OF “ROMANET – COMMUNITY BASED CAPACITY BUILDING” 2012 -2013)

Available at the download section of the webpage.

→ Read More →

„Tovább forog a kerék”…- Bodag Konferencia és Fesztivál

„Tovább forog a kerék”…- Bodag Konferencia és Fesztivál

Sorry, this entry available only in Hungarian. A szep­tem­ber 6- i Szú­csi Köz­ség­há­zán lebo­nyo­lí­tott Kon­fe­ren­cián Jar­mila Vaňová a Roma média­köz­pont prog­ram­igaz­gató előa­dása hang­zott el: „Romák spe­ci­á­lis hely­zete a vilá­gon” cím­mel. Ezt követően egy kerek­asz­tal beszél­ge­tés zaj­lott Dr. Far­kas Zsu­zsanna (szo­cio­ló­gus, szo­ci­ál­po­li­ti­kus szak­em­ber) mode­rá­lá­sá­val az „integ­rá­ció sike­res útjai, mód­jai” téma­kör­ben Kóka Ágnessel, az Add a Kezed […]

→ Read More →

“Tovább forog a kerék”…II. workshop, Szlovákia

“Tovább forog a kerék”…II. workshop, Szlovákia

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt kere­tén belül augusztus 6-7-én Szlovákiában, Szepsiben tar­tot­tuk meg a második work­shop talál­ko­zót. A résztvevők a magyarországi workshop alkalmával kidolgozott Bodag Konferencia és Fesztivál vázait dolgozták ki részletesebben; amely során egy két napos programterv; előadók, tánccsoportok fellépésének véglegesítése és egy felelős lista elkészítésére került sor. A magyarországi […]

→ Read More →

„Tovább forog a kerék”…- I. magyarországi workshop találkozó

„Tovább forog a kerék”…- I. magyarországi workshop találkozó

A RomaNet – közösségi alapú kapacitásépítés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című projekt keretén belül július 18-19-én Egerben tartottuk meg az első magyarországi workshop találkozót, amelyen mind a magyarországi és szlovákiai résztvevők jelen voltak. Az első napon a résztvevők ellátogattak Szúcsra és felmérték a közösen szervezendő Bodak Konferencia és Fesztivál helyszínét, lehetőségeit, adottságait. A délután folyamán elemzésre, értékelésre és […]

→ Read More →

„Tovább forog a kerék”… The Day of the Laskó Valley (July 6, 2013, Hevesaranyos)

„Tovább forog a kerék”… The Day of the Laskó Valley (July 6, 2013, Hevesaranyos)

The purpose of the newly established society was to introduce itself in the framework of a community event by involving as widely as possible the village and the settlements that are located along the Laskó stream. The hunters’ house located in the outskirts of the vil­lage hosted the whole day event, where the participants could […]

→ Read More →

Tiltakozunk!

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország csatlakozik az ETP Slovensko által kiadott sajtóközleményhez, amelyben tiltakozik a szlovákiai Szepsi városában, Budulovská cigány-telepen 2013. június 19-én történt rendőri intézkedések ellen. A rendelkezésre álló információk alapján a rendőrök számos lakost súlyosan megvertek, megsebesítettek és anyagi károkat is okoztak. A rendőri túlkapások komoly aggodalomra adnak okot. Az ETP Slovensko arra kéri a […]

→ Read More →

„Tovább forog a kerék”… For “Felnémet”! Youth Day (June 15, 2013, Eger – Felnémet)

Society for the Rehabilitation of the Peace-Estate [Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület] The young members of the Society and its voluntary assistants organised primarily a programme series that addressed the children and the youngsters of the settle­ment section. They kept an art workshop and football sessions in the previous month – the closing event of which was […]

→ Read More →

„Tovább forog a kerék”…- határon átívelő rendezvény látogatás

Sorry, this entry only available in Hungarian.

→ Read More →