Cigány Közösségi Ház Jászapátin

Megvalósító szervezet: Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége (Jászapáti)

A projekt száma: HU/03/031

A projekt időtartama: 2003. május 1 – 2004. április 30.

A szervezet a cigány gyermekek és a fiatalok szabadidős foglalkoztatásával és oktatásával foglalkozik; heti rendszerességgel tart szakköri foglalkozásokat a Jászapáti Művelődési Központban, lehetővé teszi az alapfokú számítógép-kezelés elsajátítását a cigány gyermekek számára.

A pályázat célja

A projekt elsődleges célja Cigány Közösségi Házat létrehozása Jászapátin, a Művelődési Központban. A programban hangsúlyt kap a cigány fiatalok társadalmi beilleszkedése, identitástudatuk megerősítése, valamint az önismeretre, önbecsülésre és az önálló életmódra való nevelés. A foglalkozások rendszeresen kerülnek megtartásra hetente egyszer, pénteken 15.00 – 18.00-ig. További cél volt egy cigány kismama klub működtetése; (előadások, babaápolási és gyermeknevelési tanácsadás), valamint délutáni beszélgetési lehetőségek szervezése egyedül élő idős embereknek számára.

További célok:

  • A cigány fiatalok társadalmi felzárkózásának támogatása;
  • Az identitásuk megerősítése;
  • A roma fiatalok önfoglalkoztatásának elősegítése;
  • A roma fiatalok önbecsülésének erősítése.