Bódva Völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete (HU)

Elnök: Ruszó Tibor

Cím: Perkupa, Petőfi út 78. 3756.
Tel./fax: 00 36 70 575 3094
E-mail: bvchhesz@gmail.com

A Perkupán működő Bódvavölgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete (BVCHESZ) 2004-ben alakult meg. A szervezet kiemelt célja a Bódva völgyében élő, ezen belül is elsősorban a perkupai roma emberek megélhetésének biztosítása, munkaerő-piaci helyzetük javítása. A BRIDGE Fejlesztési Partnerség tagjaként részt vett a 2005-ben indult, 22 hónapig tartó EQUAL programban. A program keretén belül az egyesület feladata a képzések és foglalkoztatás helyi koordinációja volt; Perkupán 10 fő ács és 10 fő kovács képzése és foglalkoztatása valósult meg. További célunk, hogy a szervezet foglalkoztató szervezetté váljon, és a következő 3 évben mintegy 30 főnek tudjon építőiparral, erdészettel, illetve kályhaépítéssel kapcsolatos munkalehetőséget, ezáltal jövedelmet biztosítani. A szervezet távlati céljaihoz tartozik egy fűrészüzem és egy ehhez (is) kapcsolódó brikettáló létrehozása és működtetése.

A szervezet képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos célja az, hogy minél több roma embert juttasson szakvégzettséghez, jövedelemkeresési lehetőséghez, valamint minél több hátrányos helyzetű roma család megélhetési lehetőségein javítson. Mindezen célokat képzési és foglalkoztatási programokon keresztül kívánjuk megvalósítani.