A romák képzése és oktatása a Harmadik Millenniumban

Megvalósító szervezet: Kárpátia 2000 Kulturális Egyesület (Sáránd)

Projekt címe: A romák képzése és oktatása a Harmadik Millenniumban

Projekt száma: Hu/02/005-R. IE

Projekt időtartam: 2002

A program célkitűzése: A nehéz helyzetben élők, főleg roma családok megsegítésére szolgált, integrációs és beilleszkedési nehézségeik könnyítését, illetve identitástudatuk, önbizalmuk növelését segítette elő. Alapkészségeik felelevenítésére személyiségfejlesztő gyakorlatokat használtak, munkahelyi-tréning képzést biztosítottak az elhelyezkedést és munkát kereső felnőttek számára. A gyermekeket saját kultúrájuk, folklórjuk betanítására vállalkoztak, ahol megérezték hovatartozásuk, hagyományaik ápolásának fontosságát, így önbizalmat nyerve a többi gyermekek előtt.

Egyesületük fő tevékenységi körébe tartozik a határainkon túl élő, Kárpát-medencében élő magyarok és kisebbségek kultúrájának ápolása és összetartása; több határon túli szervezettel, csoporttal tartják a kapcsolatot, lehetőségeiktől függően tartanak közös összejöveteleket, fellépéseket.

A gyermekek táboroztatásánál sikerült pár határon túl élő gyermeket is bevonni, ahol érezhetően sokat változott a gyermek – tanár viszony, illetve a gyermekek egymás közti kapcsolata. Megérezték a csoportmunka szellemét, az egymás kultúrájuk iránti megértésnek előnyeit. Megismerkedtek a természet adta lehetőségek kihasználásával, kibontakoztathatták a kézműves és a kreatív alkotóképességüket. Hagyományos folklórjuk megismerésével az értékeik, hagyományaik fontosságát tanulták meg, hisz minden nép, nemzet a saját autentikus kultúrájával, folklórjuk gazdaságával tud igazán elismerést szerezni. A gyermekek számára több törődést, az egyénnek szóló érdeklődést, személyiségük megbecsülését biztosították, mert úgy gondolják, hogy hátrányos társadalmi helyzetük, másságuk folytán ezen a területen szenvedik el a legtöbb visszautasítást, kudarcot. Emiatt nagyobb odafigyelésre és szeretetre van szükségük, hisz érzelemi világuk erősebb az átlagnál.