RomaNet alprogramok

Sieť Spolupráce RomaNet

Projekt s názvom Sieť Spolupráce RomaNet v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, sa uskutočnil medzi 1. februárom 2010 a 31. januárom 2011. Program s podporou Európskej Únie si vzal za cieľ spoločný vývoj Maďarsko–Slovenských pohraničných oblastí. Zdôvodnenie projektu Rómske spoločnosti charakterizuje vo všeobecnosti nízka úroveň vzdelania, vysoká ráta nezamestnanosti, ťažkosti (alebo […]

→ Tovább →

2009-2011 RomaNet Érdekképviseleti Hálózat – Fórumsorozat

Počas spoločnej práce sa opakovane objavil problém generačnej výmeny v organizáciách. Pre mladú rómsku generáciu, ktorá mala chuť veci meniť, sme v roku 2009 zahájili radu školení s názvom „Zhas amenge!”- Poďme!. V rokoch 2009-2010 boli rozvíjané organizačné zruč­nosti a zručnosti spojené s reprezentáciou a presadzo­vaním záujmov skupiny. Pre účastníkov zo siedmich obcí v štyroch […]

→ Tovább →

2010 – Párizsi tanulmányút

Bohužiaľ nie je k dispozícii.

→ Tovább →

2006 – Kiértékelés és Roma Projektasszisztens képzés

Bohužiaľ nie je k dispozícii.

→ Tovább →

2002-2005 – RomaNet Adományi Program

2002-2005 – RomaNet Adományi Program

Bohužiaľ nie je k dispozícii.

→ Tovább →