Képzett Romákkal a Harmadik Évezredben

Megvalósító szervezet: Kárpátia 2000 Kulturális Egyesület (Sáránd)

Projekt száma: HU/03/092

Projekt Időszaka: 2003.10.23 – 2004.09.01.

Projekt Címe: Képzett Romákkal a Harmadik Évezredben

Szervezet bemutatása

Az egyesület 1995-ben alakult, székhelye Sáránd. Tagjai tanárok, pedagógusok, néprajzosok, illetve a hagyományos népi kultúra területén mozgó és alkotó művészek, akik elkötelezettséget éreznek a Kárpát-medence népeinek, kisebbségeinek összetartására, a még fellelhető értékek, néprajzi javak felkutatására, összegyűjtésére és megóvására.

Tevékenységek

2003 októberében, a Kárpátok Alapítvány támogatásával sikerült egy romániai meghívásnak eleget tennünk, ahol egy teljesen roma gyermekeket tanító középiskolában tarthattunk egy négy napos továbbképzési kurzust. A továbbképzésen azok a pedagógusok és népművelők vettek részt, akikkel sikeresen megvalósítottuk a Phare – Lien által megpályázott „Képzett romákkal a harmadik évezredben” – Élethosszig tartó tanulás nevű projektet. A kurzuson az ottani pedagógusok, tanfelügyelők, romológusok, helyi roma és civil szervezetek képviselői vettek részt.

Témák

Sikeres, bevált munkamódszerek átadása, szellemiség-fejlesztő tréningek, szituációs játékok egyéneknek és csoportokra bontva, népismereti, néptörténeti előadások, viták, élmény és tapasztalatcserék átadása.

Tevékenységeink mellett, az elmúlt év során a település lakosainak szerveztünk hagyományőrző és kulturális programokat.