Maďarský organizácije

Združenie za obnovenie osady Béke (Béke-Telep Rehabilitációjáért Egyesület)

Prezident: Radics Józsefné Adresa: 3300, Eger Béke út 60. Tel: 36/431-165 E-mail: - Združenie založené v roku 2004 vykonáva svoju čin­nosť v osade Béke mestskej časti Eger-Felnémet s cie­ľom zlepšenia životných podmienok rómskych rodín a ich detí. Cieľom združenia je podporiť komplexnú spoločen­skú integráciu rómskeho obyvateľstva. Združenie sa aktívne zúčastňuje procesu technickej úpravy a rozvoja infraštruktúry osady Béke. V […]

→ Tovább →

Združenie za obec Szúcs (Szúcs Községért Egyesület)

Predsedkyňa združenia: Csóka Sándorné Adresa: 3338, Szúcs, Kossuth L. út 34 Tel: +36-485-080 E-mail: sandorne.csoka@gmail.com Obsiahlym cieľom združenia, založeného v roku 2009 – nedávno reorganizovaného v dôsledku zmeny vedenia – je rozvoj obce Szúcs občianskou spoluprácou, upozor­ňovanie na problémy týkajúcich sa širokých vrstiev oby­vateľstva, vyjadrenie postoja, vypracovanie návrhov na riešenie, spolupráca so samosprávou a inými orgánmi. V záujme vyššie […]

→ Tovább →

Národné združenie vyvoja Rómskych spoločností (Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete)

Predseda: Farkas Antal Adresa: 3384. Kisköre, Kossuth u. 3. E-mail: rkoe@freemail.hu Organizácia so sídlom v Kisköre, vznikla v roku 1999 z toho dôvodu, aby sa vytvorila celoštátna organizácia na vývoj rómskej spoločnosti. Neustále sa uchádza o kultúrne a vzdelávacie programy alebo sa zúčastňuje ako projektový partner na ich realizovaní. Hlavným okruhom činnosti združenia je zaopatrenie sociálnych, […]

→ Tovább →

Organizácia Rómov-Maďarov malého priestranstva Heves-Juh (Dél-hevesi Kistérségi Roma–Magyar Egyesület)

Rómsko – maďarské spoločenstvo mikroregiónu Heves-juh Predseda: Danku Lajosné Adresa: 3384. Kisköre Hegedűs út 33. Tel./fax: 0036/70-646-9521 Organizácia bola založená na konci januára roku 2010, v Kisköre, 60-mi osobami. Cieľom je pomôcť chudobným ľuďom, žijúcim v malom priestranstve Heves-Juh, respektíve zníženie rozporu medzi Rómmi a Maďarmi. Pretože organizácia bola založená len pred rokom, má málo […]

→ Tovább →

Organizácia Cigáňov údolia Bodvy a ochrany záujmov ľudí s nevyhodnymi pomermi (Bódva-völgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete)

Organizácia pre ochranu záujmov rómov a žijúcich v nevýhodnej situácii v údolí Bódva Predseda: Ruszó Tibor Adresa: Perkupa, Petőfi út 78. 3756. Tel./fax: 0036/70-575-3094 E-mail: bvchhesz@gmail.com V P erkupe pracujúca Organizácia Cigáňov údolia Bodvy a ochrany záujmov ľudí s nevýhodnými pomermi (BVCHESZ) vznikla v roku 2004. Vyzdvihnutým cieľom rómskych ľudí, žijúcich v údolí Bodvy, a […]

→ Tovább →

Egerská Nadácia Základ na pomoc chudobnych (Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa)

Nadácia pre podporu chudobných Predseda: Dr. Farkas Zsuzsanna Adresa: 3300, Eger, Béke u.60. Tel./fax: 0036 /36 431-165 Web: www.szetaeger.hu E-mail: szetaeger@szetaeger.hu Egerská SZETA bola založená v roku 1989 a v roku 1998 sa jej podarilo urobiť z nej inštitút. Vtedy sa dokončil Dom pomoci mladým, ktorý je jednou cestou aj sídlom Nadácie. Cieľom Nadácie je, […]

→ Tovább →

Združenie maďarskych Rómov obce Somolya (Szomolyai Magyar Roma Egyesület (HU)

Spoločnestvo pre romov žijúcich v Somolya Predseda: Lázár Györgyné Adresa: Szomolya, Széchenyi u.18. 3411 Tel: 0036/30-416-8828 E-mail: ircsi1014@freemail.hu Organizácia bola založená v roku 2005, vďaka iniciatí­ve 11 miestnych rómskych občanov. Prvoradým cieľom združenia je získať prístup miestnych občanov (vráta­ne Rómov) k takým službám a informáciám, ktoré sú potrebné pre zlepšenie ich života, životnej kvality. Ďal­ším […]

→ Tovább →

Rómsko – maďarské združenie obce Sirok (Siroki Roma Magyar Egyesület (HU)

Rómské a maďarské združenie v Sirok-i Predseda: Suha Tamás Adresa: Sirok, Széchenyi u. 3 Tel: 36/952-491 E-mail: siroma.egyesulet@freemail.hu Združenie bolo založené v roku 2008 za účasti 14 čle­nov, aby podporilo rovnaké príležitosti vo vzdelávaní a rozvoji detí a rodín žijúcich v obci Sirok v chudobe. Medzi vytýčené ciele združenia patrí sociálna ochrana a zabezpečenie služieb. […]

→ Tovább →

Klub mladych Rómov v Kerecsend (Kerecsendi Roma Fiatalok Klubja)

Klub mladích rómov v Kerecsend Predseda: Szajkó Erzsébet Adresa: Kerecsend, Pacsirta utca 9. Tel: 0036/30-567-8824 E-mail: szajkoerzsike@citromail.hu Organizácia bola založená v lete roku 2008 v Kerecsend, 11-mi osobami. Hlavným cieľom je, aby pomocou činnosti, programami uvedomila mladých, že je aj iná užitočná možnosť zabávať sa, ako užívanie alkoholu a iných škodlivých vášní. Naša organizácia vyzve mladých […]

→ Tovább →