Správy

Aktuális híreink:

(Magyar) TGE – Adományozás adókedvezménnyel határok nélkül

(Magyar) TGE – Adományozás adókedvezménnyel határok nélkül

Bohužiaľ nie je k dispozícii.

→ Tovább →

Krátky film môžete nájsť v menu pod názvom Galéria projektu (nanešťastie iba v maďarskom jazyku).

Krátky film môžete nájsť v menu pod názvom Galéria projektu (nanešťastie iba v maďarskom jazyku).  

→ Tovább →

Brožúra o projekte bola nedávno uploadovaná na našu webovú stránku v štyroch jazykoch (maďarskom, anglickom, slovenskom a rumunskom).

Brožúra o projekte bola nedávno uploadovaná na našu webovú stránku v štyroch jazykoch (maďarskom, anglickom, slovenskom a rumunskom).  http://romanet.hu/SK/letoltes/

→ Tovább →

„Tovább forog a kerék”…- Bodag Konferencia és Fesztivál

„Tovább forog a kerék”…- Bodag Konferencia és Fesztivál

Sorry, this entry available only in Hungarian. A szep­tem­ber 6- i Szú­csi Köz­ség­há­zán lebo­nyo­lí­tott Kon­fe­ren­cián Jar­mila Vaňová a Roma média­köz­pont prog­ram­igaz­gató előa­dása hang­zott el: „Romák spe­ci­á­lis hely­zete a vilá­gon” cím­mel. Ezt követően egy kerek­asz­tal beszél­ge­tés zaj­lott Dr. Far­kas Zsu­zsanna (szo­cio­ló­gus, szo­ci­ál­po­li­ti­kus szak­em­ber) mode­rá­lá­sá­val az „integ­rá­ció sike­res útjai, mód­jai” téma­kör­ben Kóka Ágnessel, az Add a Kezed […]

→ Tovább →

“Tovább forog a kerék”…II. workshop, Szlovákia

“Tovább forog a kerék”…II. workshop, Szlovákia

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt kere­tén belül augusztus 6-7-én Szlovákiában, Szepsiben tar­tot­tuk meg a második work­shop talál­ko­zót. A résztvevők a magyarországi workshop alkalmával kidolgozott Bodag Konferencia és Fesztivál vázait dolgozták ki részletesebben; amely során egy két napos programterv; előadók, tánccsoportok fellépésének véglegesítése és egy felelős lista elkészítésére került sor. A magyarországi […]

→ Tovább →

„Tovább forog a kerék”…- I. magyarországi workshop találkozó

„Tovább forog a kerék”…- I. magyarországi workshop találkozó

A RomaNet – közösségi alapú kapacitásépítés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című projekt keretén belül július 18-19-én Egerben tartottuk meg az első magyarországi workshop találkozót, amelyen mind a magyarországi és szlovákiai résztvevők jelen voltak. Az első napon a résztvevők ellátogattak Szúcsra és felmérték a közösen szervezendő Bodak Konferencia és Fesztivál helyszínét, lehetőségeit, adottságait. A délután folyamán elemzésre, értékelésre és […]

→ Tovább →

„Tovább forog a kerék”… Deň údolia potoka Laskó (6. júla 2013, Hevesaranyos)

„Tovább forog a kerék”… Deň údolia potoka Laskó (6. júla 2013, Hevesaranyos)

Cieľom združenia bolo prezentovať obce údolia poto­ka Laskó v rámci spoločenského podujatia. Hostiteľom celodňového podujatia bola horáreň v blízkosti dediny, do ktorej sa účastníci dostali po interaktívnej túre a hre – „lov pokladov”, zameranej na ochranu životného pro­stredia. Napriek horúcemu počasiu sa na podujatí zúčastnilo viac než 150 ľudí (vrátane organizátorov, dobrovoľníkov, sponzorov), ktorí mali […]

→ Tovább →

Tiltakozunk!

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország csatlakozik az ETP Slovensko által kiadott sajtóközleményhez, amelyben tiltakozik a szlovákiai Szepsi városában, Budulovská cigány-telepen 2013. június 19-én történt rendőri intézkedések ellen. A rendelkezésre álló információk alapján a rendőrök számos lakost súlyosan megvertek, megsebesítettek és anyagi károkat is okoztak. A rendőri túlkapások komoly aggodalomra adnak okot. Az ETP Slovensko arra kéri a […]

→ Tovább →

„Tovább forog a kerék”… Fel Németért! Deň mládeže (15. júna 2013, Eger – Felnémet)

Združenie za obnovenie osady Béke Mladí členovia združenia s pomocou dobrovoľníkov usporiadali aktivity s cieľom osloviť hlavne deti a mlá­dež. Aktivity ako napríklad umelecké dielne a futbalové hry sa realizovali počas niekoľkých mesiacov a vyvrcho­lili záverečným programom „Deň mládeže“. Napriek tomu, že slávnostný program pripadol na koniec škol­ského roka, podujatia sa zúčastnilo asi sto návštevníkov. Potešil […]

→ Tovább →

„Tovább forog a kerék”…- határon átívelő rendezvény látogatás

Sorry, this entry only available in Hungarian.

→ Tovább →