Együttes erővel érdemes cselekednünk

Megvalósító szervezet: Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete (Bagamér)

Projekt Címe: Együttes erővel érdemes cselekednünk

Projekt száma: HU/03/063

Cél

A nyitott társadalomban egy, a két országot átfogó civil szerveződési szféra kialakítása, működtetése, mely képes reagálni az országonként jelentkező különböző problémákra, képes azokat felmérni, és a helyi közösségek bevonásával problémakezelési megoldásokat találni.

A program

Együttműködő munkánk több évre nyúlt vissza, ám a támogatott projekt 2003 októberében indult, az alább felsorolt településeken:

  • Paleu (Hegyközpályi)
  • Santandrai (Biharszentandrás)
  • Apateu (Oláhapáti), tagjai sorába soroltuk Chisind (Kisürögd) és Cihei (Váradcsehi) tenni akaró fiataljait, így ez a létrejött egyesület három települést képvisel. Megalakultak a helyi kisebbségi szervezetek, melyek létrejöttét a helyi hivatalok is támogatták.

Egy újabb romániai civil szervezet is jelentkezett a FUNDANTIA – „Ciore Roma” Alapítvány, mely ifjúsági szervezetként működik, főként a középiskolás fiatal csoportokkal foglalkozik, de nem zárkóznak el semmilyen szociális segítségnyújtás elől sem.

Elképzeléseink szerint a munkahelyek mellett teret kap az oktatás, képzés, átképzés, a munkaközvetítés és a szociális ügyek helybeni intézése. A környező területek bejárása alkalmával nagyon sok szegénnyel találkoztunk. Nincs civil szerveződésük, nincs közvetlen érdekképviseletük, így teljesen magukra vannak utalva. Ezért, és a sikeres együttműködésért egy határon átnyúló civil szervezeti láncot kell megteremteni az aktív lakosokból, akik a képzések után a saját érdekeiket a hatóságok előtt hathatósan képviselni tudják.

Hazatértünk után elsődleges feladatunk volt, hogy a környező településeket körbejárjuk annak érdekében, hogy olyan aktív polgárokat találjunk, akik alkalmasnak bizonyulnak arra, hogy helyi civil szervezeteket működtessenek.

A román szervezet tagjai Bagamérba látogattak 2003. november 11-én, ahol betekintést nyerhettek mindennapos munkánkba, programjaink monitorozásába. Megismerkedhettek a magyarországi házi gondozói teendőkkel, a torma és a pritaminpaprika termesztésével és betakarítási fortélyaival. Meglátogatták a helyi torma felvásárló telepeket, személyesen találkozhattak és beszélhettek a helyi piackutatókkal, megismerhették a szükséges beruházásokat. Találkozhattak a helyi önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével.

Vezetőségünk november 21-én a Ruhama Oradeai székházához látogatott, ahol 3 környező településsel ismerkedhettünk meg. Találkozhattunk a román vezetőség által kiválasztott, leendő szervezeti képviselőkkel, a Nagyvárad környéki bihari településeken:

  • Paleu (Hegyközpályi)
  • Santandrai (Biharszentandrás)
  • Apateu (Oláhapáti)

Vezetőségünk a közvetlen beszélgetésekből leszűrte, hogy mind a három településen nagy szükség van a civil szerveződésre és az általuk kifejtett munkákra. Nyitottak voltak az alakulandó szervezetekkel való együttműködésre.

A Fundatia Ruhama vállalta, hogy segítségünkkel képzést tart 41 embernek (közéleti képzés, szervezetépítési, jogi ismeretek, érdekképviselet, pályázatírás).

A felkészítés ideje három hónap, havonta 3 nap. A befejezése 2004. május vége.